V-S Pelastuslaitos

Ole hyvä ja täytä Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen laatima pientalon itsearviolomake.

Täytä lomake  täällä >>

Var vänlig och fyll i Egentliga Finlands Räddningsverks självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus.

Fyll blankett  här >>