Kymenlaakson Pelastuslaitos

Ole hyvä ja täytä oheinen Kymenlaakson Pelastuslaitoksen laatima pientalon paloturvallisuuden itsearviointilomake

Täytä lomake täällä >>


Var vänlig och fyll i Kymmenedalens Räddningsverks självbedömningsblankett för brandsäkerhet i småhus.

Fyll blankett här >>